Menu
نویسنده مطلب : الهام فیض اللهی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


امروز دقیقن چهل روز گذشته و من موفق نبودم..و از این بابت حس خوبی ندارم.من نمیتونم منظم باشم و کاری رو مداوم انجام بدم.. متمم هم مثل تمام محلهای آموزشی دیگه تاثیری روی من نمیذاره:(  ولی من اینجا رو دوسش دارم هرچند همچنان غریبی میکنم ،چون ی شاگرد تنبلم:/ من در محل های آموزشی ،در جلسات اول خیلی خوب شروع میکنم ولی به مرور بچه هایی که تلاش میکنند و برنامه منظمی دارند جایگاه بهتری در کلاس پیدا میکنند نسبت به من.

این ضعف دلیل موفق عمل نکردن من در طولانی مدته..

شاید یبار دیگه یک دوره چهل روزه رو امتحان کردم..ولی ته دلم احساس میکنم باز هم نمیتونم..