Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

مثالی از مفهوم پردازی: انواع درونگرایی


مفهوم پردازی دروان گرایی مصداقی بود از اهمیت مفهوم پردازی و اینکه ما بیشتر به اهمیت مفهوم پردازی دقیق و علمی پی برده و سعی کنیم حداقل در حوزه تخصصی خودمان مفاهیم را بدون اطلاع از مفهومپردازی علمی آنها بکار نبرده و حداقل احتیاط لازم را در این زمینه داشته باشیم.

واقعا جالبه، احسا می کنم که هر چقدر که بیشتر با متمم و متممی ها همراه می شوم، بیشتر احساس نیاز به دانستن می کنم و کمتر حکم قطعی می دهم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟