Menu
نویسنده مطلب : آزاده ناصرهلالی

مطلب مورد بحث:

آیا شما هم دوستانی دارید که در "گوش ندادن" به حرف‌هایتان حرفه‌ای باشند؟


گوش دادن انتخابی

گوش دادن کاذب

گوش دادن انحصارطلبانه

مثال: یکی از آشنایانِ ما، با یکی از دوستانش، به حدی در گوش دادن کاذب حرفه‌ای شده که در مکالمات تلفنی با اون شخص، حتی تلفن رو پایین میذاره و بدون اینکه روی اسپیکر بزاره، دو سه دقیقه بعد دوباره گوشی رو بر‌میداره و به صحبت ادامه می‌ده!