Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


تقریبا ۴ سال پیش من در شرایط بسیار خوبی از لحاظ کاری و سبک زندگی  قرار داشتم. در کارم به درجه قابل قبولی رسیده بودم به طوری که بیشتر مسائل را تجربه کرده بودم و نیاز به درگیر شدن زیاد برای پیش برد کار نداشتم و عملا مشکلات و چالش های زیادی هم سر راهم نبود. شبکه سازی مناسبی هم کرده بودم که حل کردن همان مشکلات اندک را نیز ساده تر می نمود. از طرفی زمان بسیار زیادی برای استراحت و تفریح داشتم و به آسانی به فعالیت های بسیار گسترده ای در زمینه های مختلف تفریحی می گرداختم. کاملا به خاطر می آورم که با خودم می گفتم امکان ندارد زندگی انقدر خوب و دقیق و حساب شده باشد اما بعد از کوتاه زمانی به این نتیجه رسیدم که باید برای رسیدن به رشد فردی این رفاه مادی را کنار کذاشت و به چالش های جدیدی در زندگی پرداخت. همین شد که کارم را عوض کردم و به یک شرکت خارجی رفتم و از همان ابتدا با چالش های گوناگونی از قبیل زبان جدید، فرهنگ سازمانی متفاوت و حجم کار بسیار بالاتر و پرچالش تر روبه رو شدم. اما هر روز که می گذرد میبینم گذشتن از رفاه مقطعی کمک زیادی به رشد فردی من در این مدت کرده است و مهارت من را شدیدا افزایش داده است.