Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

هیچکس حق ندارد وارد شود


۱- ترجیح منافع شخصی به منافع جمعی ( که نهایتا به ضرر همه تمام میشه)

۲- نیاز به حفظ محیط زیست برای اینده بشر

۳- گیر کردن در مدار (مسیر) اشتباه و به بن بست رسیدن

۴- سوء استفاده از ابزار رسانه برای بی اطلاع نگهداشتن انسانها از وقایع مهم و حیاتی و موثراطرافشان

۵- تکریم ارباب رجوع در حد بخشنامه – فقدان روح انسانیت در محیطهای خدماتی

۶- بالا رفتن از نردبان ترقی با ترس از همراهی فرد یا افرادی دیگر

۷- گاهی هویت اشتباه و نادرستی را پرورش و دنبال می کنیم

۸-مهاجرت (ناموفق ) با استدلال اشتباه

۹- تعصب نسبت به گذشته و سنت (دشمن با تفکر)