Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


خود من متوجه شده ام که تا اکنون نمیدانستم که باید مهارت یادگرفتن را نیز بیاموزم. درواقع کسی هم در مدرسه و دانشگاه این نکته را متذکر نشده بود، همانند اکثر چیزهایی که به ما گفته نشده است!
اینکه ما آموزه های اشتباه قبلی خود را فراموش کنیم و به جای آن اطلاعات صحیح جدید را اضافه کنیم نیز مطمئنا زمان و انرژی زیادی از ما خواهد برد، مخصوصا اگر مدت زیادی در مسیر اشتباه بوده باشیم.
من برای اولین باز از نرم افزار نقشه ذهنی برای این درس استفاده کردم که آنرا مشاهده میکنید، امیدوارم صحیح باشد:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری