Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | فرسایش تدریجی اهداف و استانداردها


چند وقت پیش برای خودم هدف گذاری کردم که کسب و کار تولید محتوای آنلاینی رو شروع کنم.

اولین محتوا هایم را تولید کردم اما خیلی از کار خودم راضی نبودم. همچنین استقبالی از محتوایم نشد.

به این فکر افتادم که آموزش هایی رو ببینم و بعد شروع به تولید محتوای خوب کنم.

ابتدا شروع کردم به دیدن آموزش های مختلف و گفتم خوبه که از منابع انگلیسی هم استفاده کنم. آن زمان فهم متن انگلیسی زبان برایم زمان گیر و انرژی بر بود.

مدتی گذشت و من هنوز هم مشغول دیدن آموزش های مختلف و پراکنده بودم.

 

شاید یک ماه بعد بود که متوجه شدم، نه زمان زیادی دنبال آموزش رفتم و نه تجربه ای کسب کردم.

در این زمان تنها کاری که کردم، ابتدا جابه جا کردن بار سیستم از یادگیری مستقیم و انجام دادن کار اصلی برای رسیدن به هدف به یادگیری غیر مستقیم و به صورت تئوری بود.

جا به جایی دوم هم این بود که به دلیل کم حوصگی ام و ناامیدی ام(از جا به جایی اول) میزان زمانی که می خواستم صرف یادگیری کنم رو کم کردم. (تعدیل هدف)