Menu
نویسنده مطلب : فریده نون

مطلب مورد بحث:

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت


با تبریک برا این اتاق دوستانه  وپوزش از پرانتزی که در بحث اصلی در پاسخ وگفتگو با دوستان باز می کنم من از فرانکل دو کتاب خواند ه ام حرف اصلی او این است که در شرایط وحشتناک زندان انهایی که  هدف ،امید ومعنایی و دلیلی  برای زندگی داشتند می توانستند دوام بیاورند  از خانواده خودش ۱۴ نفر را کشتند از جمله نامزدی که جز امیدها ومعناها وبهانه های او برای ادامه دادن و نبریدن بود البته اویکی دیگر از معنا ها و چراهایش برای زندگی این بود که یاد داشتهایش را حفظ کند و روی انها کار کند واندیشه ی جدید لوگو تراپی اش را تکمیل کند او در سخترین شرایط به خود شکوفایی رسیده چگونه ممکن است مخالف خود شکوفایی حرف بزند ؟ من هم سعی میکنم دوباره نگاه کنم تا ابهام اقا سامان بر طرف شود لوگو تراپی هم فکر کنم معنا در مانی است اگر رنجی عظیم فراتراز ظرفیت روانی کسی از راه رسید فرانکل میگوید با معنا دادن به تحمل ان رنج یامعنا بخشیدن به ان حادثه  ان رنج را برای فرد قابل تحمل کنیم تا او افسرده وسترون نشود در کتاب ارزشمند دیگرش به نام پزشک وروح میگوید رنجها ودردها فقط میتوانند بر متانت رونده بیافزایند نه اینکه سد راه شوند تمام تلاش او این است که انسانها به ویژه درد کشیدها نبرند وبه خود شکو فایی برسند وقتی جنگ تمام شد روی چمن خارج زندان به سجده افتاد وسپاس گفت وهمان طور که بارها در زندان تصور کرده بود بارها سخنرانی کرد ومعنا درمانی را برای مردم وروانشناسان توضیح داد او از معلولی حرف میزد که سواد هم نداشت به همت انسانی باسواد شد بعدبسیار با فرهنگ شد در ادبیات غوطه ور شد وبا اینکه روی ویلچر بود در اوج رضایت زندگی میکرد سلیگمن می گوید شادمانی درونی بخشی از ان ازقبل تعین شده است (ژن وشاید ایمنی های اولیه} بخشی شرایط وبخشی هم باید روی ان کار کنیم چگونه ؟ مفصل وزیباست اما خیلی خلاصه بر میگردد به ارزشها وفضیلتهای اصیل

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟