Menu
نویسنده مطلب : محمدامین کاظمی فر

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


شاخص ثروتمندی: به نظرم کسی که درآمد بالایی دارد لزوما فرد ثروتمندی به حساب نمی آید، چه بسا افرادی که با ثروت زیاد همیشه به دنبال فقیر نشان دادن خود و نالیدن از اوضاع جامعه و غیره باشند، ولی فردی که ذهن ثروتمندی دارد از همان درآمد اندک خود نهایت استفاده را می کند و با نگرش مثبت و خوش بینی زندگی شادتر و رضایتمندتری را تجربه می کند.

شاخص هوش: به نظرم برای سنجش هوش به جای IQ (ضریب هوشی یا هوش شناختی) باید EQ (هوش هیجانی) جایگزین شود، زیرا ممکن است فردی با ضریب هوشی بالا که توانایی برقراری ارتباط صحیح اجتماعی ندارد و خودآگاهی لازم را نداشته باشد در جامعه به فردی منزوی تبدیل شده و اعتماد به نفس خود را از دست داده و نتواند از تمام ظرفیت های فکری اش به درستی استفاده کند.