Menu
نویسنده مطلب : پروین

مطلب مورد بحث:

بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟


عکسهایی که  آقای کامران نرجه؛ روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی درباره بحران کم آبی؛ اخیراً منتشر کرده اند
شهر ما با یک زلزله خاموش روبروست.

بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟
بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟
بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟

این شکاف های عمیق و طویل در دشت جنوبی تهران، ناشی از مصرف بی رویه آب و ازدیاد برداشت از چاههاست که موجب فرونشست یک و نیم متری زمین در منطقه پیشوای ورامین شده است. برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی باعث فرونشست سالانه ۳۰ سانتیمتری زمین در دشت تهران می شود!

با صرفه جویی در مصرف آب ، شهرمان را از خطر بروز یک زلزله خاموش نجات دهیم.