Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول) روش شناسایی روبات‌ها.

اگه سر و بدن یه روبات چارگوش باشه حتماً متعلق به سیاره بتا هست مگر این که سمت راست بدنش خاکستری باشه.
اگه سر و بدن یه روبات گرد باشه حتماً متعلق به سیاره آلفا هست مگر این که سمت راست بدنش خاکستری باشه.

بخش دوم) روش فکر کردن.

شناسایی روبات‌ها رو باید بر اساس شکل ظاهریشون انجام بدیم چون امکان سؤال پرسیدن از اونا وجود نداره! بنابراین، روی این موارد تمرکز می‌کنیم: شکلِ (دست‌ها، پاها، شاخک‌ها، سر و بدن) و همچنین رنگ (سمت چپ بدن، سمت راست بدن).

(۱) شکل شاخک و دست‌های همه روبات‌ها مثل هم هستن و برای شناسایی قابل استفاده نیستن. پس این مورد هیچ.

(۲) شکل پاهای هر روبات منحصربه‌فرده و اگه بخوایم به این روش اونا رو شناسایی کنیم باید ۸ قانون مجزا بنویسیم. پس اینم هیچ.

(۳) رنگ بدن روبات‌ها به تنهایی برای شناسایی اونا کافی نیست چون هم روبات‌های آلفا و هم روبات‌های بتا به صورت دوبه‌دو رنگ مشترک دارن.

(۴) شکل سر و بدن روبات‌ها هم به تنهایی برای شناسایی اونا کافی نیست.

(۵) اما رنگ بدن و شکل بدن به همراه هم ‌برای شناسایی کافی هستن. ۷۵ درصد روبات‌های بتا چارگوش و ۷۵ درصد روبات‌های آلفا گرد هستن. پس برای شناسایی روبات‌های آلفا (و البته بتا) کافیه یه قانون کلی بنویسیم و یه استثناء هم براش تعریف کنیم.