Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


توانمندی استقرا در من بسیار بالاست. یعنی در واقع گاهی به طرز عجیبی برخی مسایل و اصول علمی، داستانهای قدیمی و ضرب المثل ها و یا حتی اتفاقات شخصی را به حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط میکنم و در واقع شباهتها و تفاوتهای این پدیده های به ظاهر متفاوت را براحتی تحلیل میکنم.

در خصوص استعداد Ideaphoria من خود را مستعد میبینم. البته اکثرا ایده های دیگران را بخوبی میتوانم به نیازهای موجود ارتباط دهم. فکر میکنم این موضوع ارتباطی هم با استعداد توانمندی استقرا دارد. این استعداد در برخی زمینه های کاری من (مدیر فنی پروژه های صنعتی هستم) خیلی کمک کننده هست  مثلا جاهایی که میخواهیم یک سازه یا دستگاه جدید را نصب کنیم، با توجه به مطالعات و مشاهداتی که از کارهای دیگران داشتم ایده های خوبی برای انجام کارها به ذهنم میرسد گاهی این ایده ها ناشی از خلاقیت است اما اکثر اوقات ترکیبی از ایده های دیگران است.

توانمندی در استدلال تحلیلی ، سومین استعدادیست که بنظرم در آن قوی هستم. یعنی خیلی خوب میتوانم بین ایده ها رابطه منطقی و تحلیلی برقرار کنم. تستی که در متن درس داده بودید را هم خودم بنظرم خوب جواب داده بودم یعنی برای خودم جالب بود.

در سه نوع مختلف توانایی کار با اعداد، استعدادم در تحلیل سریهای عددی خوبست اما در دو مورد دوم و سوم بسیار ضعیف هستم. من حتی شماره موبایل همسرم را از حافظه گوشی پیدا میکنم.

استعداد سیلوگرام در من عالیست. هم در یادگیری زبانهای خارجی موفقم و هم در ارائه امانتدارانه مطالب و سخنرانی.

تشخیص و تفکیک رنگ در من افتضاحست. هم در محیط خانواده و هم در محیط کار بسیار پیش آمده که در مورد رنگ اشیائ مختلف با افراد به مشکل خورده ام حتی گاهی اوقات بین رنگهایی مثل سبز و آبی!!!

حقیقت اینست که تا اینجا با وجودیکه از انواع استعدادهایم آگاه نبوده ام از مسیر زندگیم ناراضی نبستم. ناراضی به این معنیکه احساس میکنم بطور ناخوداگاه مسیرهای شغلی و برنامه ریزی های فردیم را درست بر اساس استعدادهایم انتخاب کرده ام. مدیرفنی پروژه شغلیست که مهارتهای مورد نیازش از همین استعدادهایی که در آنها خوب هستم تغذیه میشود.