Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

مذاکره تجاری | مهارتهای ضروری برای یک مذاکره کننده حرفه ای


از نوشتن قراردادهای خلاصه و مختصر تجربه خیلی تلخی دارم. وقتی خیلی بی تجربه تر بودم، بعد از چند هفته مذاکره، برای یک کار سنگین و با مبلغ بالا، با فرد دیگری بعنوان شریک تجاری، سه برگ قرارداد نوشتیم که همه بندهای آن کلی گویی و خلاصه نویسی شده بود. علتش هم اعتمادی بود که فکر میکردیم بین ما وجود دارد. بعد از بروز اختلافها، هر کسی تفسیر خودش را از متن قرارداد داشت، و تا دلتان بخواهد برای نوشتن چنان قراردادی، از سوی دیگران سرزنش شدیم. امروز اگر بخواهم آن قرارداد را دوباره بنویسم، به هیچ وجه در استفاده از کلمات و جملات صرفه جویی نمیکنم، و همه موارد را با جزئیات ذکر میکنم؛ حتی اگر متن قرارداد شامل ۱۰۰ صفحه بشود.