Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

نقشه سفر مشتری چیست؟ | طراحی، ترسیم و بررسی یک نمونه


تمرین دوم:مسیر رسیدن خودتان به این درس را از زمانی که با متمم آشنا نبودید تا امروز شرح دهید

۱) سرچ در گوگل و بازدید از صفحات داخلی متمم

۲) استفاده از مطالب رایگان سایت

۳) ثبت نام به عنوان کاربر آزاد

۴) استفاده از مطالب به عنوان کاربر آزاد به مدت چند سال

۵) صحبت با دوستان درباره سایت و آقای شعبانعلی

۶)ثبت نام اشتراک یک ماهه

۷) خرید اشتراک شش ماهه