ناهید عبدی - مذاکره تجاری - مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه ای در مذاکره چیست؟ (2)
Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

مذاکره تجاری - مهارتهای ضروری برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه ای در مذاکره چیست؟ (2)


افرادی که توانمندی بالایی در انعطاف پذیری در مواجهه با موقعیت های مختلف دارند می توانند نوع مناسب مذاکره را در زمان مناسب انجام دهند.

شاید یکی از دلایل شکست در مذاکره، پافشاری روی موضعی باشد که پیش از مذاکره و با توجه به پیش فرض هایمان گرفته ایم.

انعطاف پذیری و توانایی برای مواجهه با موقعیت های مختلف، این توانایی را به مذاکره کننده می دهد که روند مذاکره را از یک حالت خشک و یک طرفه، به نفع نتیجۀ مطلوب مورد نظر، تغییر دهد.