Menu
نویسنده مطلب : مریم اسمعیل بیگ

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

درسته که تعداد روزهایی که با متمم بودم زیاده ، ولی متاسفانه فرصت پیگیری مطالب به صورت پیوسته و جدی کمتر پیش اومده. من مدتیه تصمیم گرفتم که این کارو شروع کنم و هر روز وقت مشخصی رو به متمم اختصاص بدم ولی  یکی از مسایلی که قبلا داشتم و هنوز هم دارم اینه که تنوع مطالب زیاده و من هر دفعه گیج می شم که از کجا باید شروع کنم.