Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت


چه قدر سخت است بیان رابطه بین این سه مولفه که به شدت شخصی و متغیر است. همچنین دامنه ی وسیعی دارد که آدم نمی داند از کجا باید شروع کند.

به هر حال اگر بخواهم یک چیز مختصر و جمع بندی شده ای را ارائه بدهم ، مى گویم که از خودم راضى نیستم . و فکر مى کنم که اگر جز این تفکر دیگرى مى داشتم حتما یک جاى کارم ایراد داشت .

انتظاراتم از خودم خیلى بالاست و این باعث مى شود موفقیت هایى که کسب مى کنم چندان موجب رضایتم نشود . البته در مجموع انسان شادى هستم  ولى این شادى بخاطر موفقیت هایم نیست . ریشه ى آن برمى گردد به درد و رنج عمیقى که تجربه کرده ام و حالا قدر لذت و خوشحالى را مى دانم و سعى مى کنم از هر چیز کوچکى لذت ببرم .

همیشه براى بدست آوردن یک زندگى نرمال تلاش کرده و مى کنم و در این راه نظر دیگران و این که آیا من را فرد موفقى مى دانند یا نه  ، خیلى برام اهمیت نداره .

موفق و راضى باشید