Menu
نویسنده مطلب : مهرداد آقاجانزاده

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


در دل کلمه رکود مفهوم دیگری جریان داره که در سکون ، قاعدتا مطرح نیست و اون اینکه :

       رکود شامل ” ضعف ” هم میشه اما الزاما سکونت نشانه ضعف نیست .

برای مثال رکود اقتصادی تعبیری جامع تر از ضعف اقتصادی هست یا افرادی که شرایط روحی تلخ و دردآلودی رو تجربه می کنن و  در جریان زندگی کاری از پیش نمی برن ، بیشتر دچار رکودن تا سکون .

در اغلب مواردی که در ذهنم مرور کردم نشانی از ضعف و کاستی در سکون ندیدم .