Menu
نویسنده مطلب : alihatami

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمرین اول:

همه رباتهایی که شکلی کروی دارند از سیاره آلفا هستند مگر اینکه نیمه راست آنها خاکستری رنگ باشد

همه رباتهایی که شکلی غیر کروی دارند از سیاره بتا هستند مگر اینکه نیمه راست آنها خاکستری رنگ باشد

تمرین دوم:

۱- جدا سازی رباتها بر اساس سیاره الفا و بتا

۲- جداسازی بر اساس شکل هندسی

۳- استفاده از رنگ به عنوان مرحله سوم تمایز