Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تعریف اسناد و خطاهای اسنادی در تحلیل رفتار خود و دیگران


تمرین یک:

خطای اسنادی می‌تواند یکی از علت‌های ایجاد نارضایتی در کارکنان یک سازمان باشد.

به نظر شما مدیران به چه شیوه‌هایی می‌توانند احتمال بروز خطاهای شناختی را کاهش دهند؟

برقراری روابط صمیمانه با کارکنان، ایجاد روندها و فرایندهای شفاف سازمانی چه در انجام امور و چه در ارزیابی کارکنان، ارائه بازخورد به کارکنان به صورت غیررسمی و در محیطی دوستانه در بازه‌های زمانی مشخص و کوتاه‌تر از یک سال و همچنین بیان واضح اهداف، چشم‌اندازها و ارزشهای سازمانی به همه کارکنان توسط مدیران می‌تواند احتمال بروز خطاهای اسنادی را در کارکنان سازمان نسبت به مدیران کاهش دهد.

 

تمرین دو:

به نظر شما، ما در دوران کودکی در خانواده و مدرسه، چطور گرفتار خطای اسناد می‌شویم؟

یا اگر خطای اسناد را دارای ریشه‌ی بیولوژیک می‌دانید، خانواده و مدرسه چه نقشی در تقویت، تثبیت یا تضعیف آن دارند؟

در دوران کودکی معمولا سعی می‌کنیم نمرات کم را به کوتاهی و کم کاری معلمان نسبت دهیم و نمرات بالا را به تلاش و کوشش بیش از حد خودمان.

بعضی اوقات پدر و مادرها وقتی از کودک کار بد و نادرستی سر می‌زند، سعی می‌کنند آن را به گردن شخصیت موهومی دیگری بیندازند. ولی کارهای خوب را به کودک نسبت دهند. به نظرم به مرور زمان این اشتباه باعث بروز یک خطای اسنادی بزرگ در کودک می‌شود که کوتاهی و اشتباهات خود را در کارها نپذیرد.

اخیرا پدر و مادرهایی را دیده‌ام که به محض اینکه معلم یا فرد دیگری در مدرسه یا محیط‌های دیگر به کودک رفتار اشتباه او را تذکر می‌دهد، بلافاصله با پرخاش با فرد مقابل رفتار می‌کنند که نباید به بچه من کاری داشته باشید. این رفتار باعث بروز خطای اسنادی در کودک می‌شود.

البته برعکس این موارد هم وجود دارد. پدر و مادرهایی که از ترس اینکه بچه پرتوقع و پرادعا بار نیاید، حداکثر سعی خود را می‌کنند تا موفقیت‌ها و کارهای خوب او را بیان نکنند ولی تا می‌توانند به سر بچه می‌زنند و تمام ناتوانی‌ها و اشتباهات او را به رخش می‌کشند. این کودک به مرور دچار خطای اسنادی می‌شود که باعث و بانی تمامی اتفاقات ناخوشایند و نادرست اطرافش خود او است و در نتیجه اعتماد به نفس کافی را نخواهد داشت و عزت نفسش هم آسیب خواهد دید.

به نظرم تا جایی که می‌توان باید با کودک واقع‌بینانه برخورد کرد. البته در مقاطعی از زندگی لازم هست که موفقیت‌ها و کارهای خوب کودکان را بزرگنمایی کنیم تا کودک اعتماد به نفس و عزت نفس لازم را کسب کند.