Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

انواع استارت آپ | استارت آپ‌ها چگونه دسته بندی می‌شوند؟


من هنر خوانده‌ام و زمانی به دنبال سبک زندگی خودم بودم اما واقعیت‌های زندگی که نداشتن راهنمای مناسب و دانش تجاری سازی(یا همان عقل معاش) باعث شد تغییر روش و گروه بدهم و برای این که خیلی ضربه نخورم سبک زندگی خودم را تغییر دادم! حالا کارمند شرکتی هستم که خودم در آن مسئولیت، سهام و آینده دارم!