Menu
نویسنده مطلب : امید

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


 

۱- معمولا کتاب چاپی را به با استفاده از سیستم یک می‌خرم ولی خب برای توجیهش از سیستم دو استفاده می کنم

۲- برای خرید ماشین از سیستم دو استفاده کردم که زمان و انرژی زیادی از من برد در صورتی که اگر از سیستم یک استفاده می‌کردم  هم زمان و انرژی کم تری مصرف می‌شد هم رضایت بیشتری داشتم و هم شرایطی که مد نظرم بود را بهتر تامین می‌کرد.