Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

مرور پنج مرحله‌ یک خرید


فرهنگ: دقیقا معادل فرهنگ شخصی فرهنگ سازمانی را هم داریم. به راحتی می‌توانید فرهنگ سازمانی موجود در شرکتهای دولتی را با فرهنگ سازمانی یک شرکت خصوصی دانش محور مقایسه کنید و متوجه تفاوت های آنها شوید

 

دوستان: در شرکت‌های مختلف هم می توان شرکت های دیگر در آن صنعت را که احتمالا رقیب آن ها هم می توانند باشند جزو دوستان آن شرکت معرفی کرد. و یا حتی شرکت هایی که دقیقا همان فعالیت را ندارند اما ارتباطات زیادی با آن شرکت دارند.

تجربه قبلی: هر شرکت و سازمانی هم مثل یک فرد دارای خرید های قبلی میباشد که از آنها تجربیاتی را کسب کرده است و این تجربیات بر خرید جدید و تاثیرگذار خواهد بود.