Menu
نویسنده مطلب : رضا لطفی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


با تشکر فراوان از طرح قوی و مفید این درس؛

١.تجسم فضایی: با توجه به زجری که در درس نقشه کشی صنعتی دانشگاه متحمل شدم، فکر میکنم نمره قابل توجهی در این استعداد کسب نکنم.

٢.استقرأ: متاسفانه یا خوشبختانه بدلیل شیوه تربیتم، ذهنی بشدت مقایسه گر دارم و قیاسهای مکرر و مرتبط و نامرتبطش، قوه استقرأ مرا آنقدر تحریک و تقویت میکند که علیرغم شیرینیهای خاصش، گاها آزار دهنده میشود. بخصوص آنجا که از ریزترین رویدادهای روزمره، ذهنم سراغ قواعد و قوانین فلسفی بعضا پیچیده را میگیرد و تا نتیجه ای نگیرد و آنها را بهم وصله پینه نکند رهایشان و رهایم نمیسازد!

٣.لبریز از ایده: کاملا معمولی

۴.خواندن سریع: نسبتا خوب

۵.استدلال تحلیلی: در سرو سامان دادن اوضاعی بهم ریخته و برنامه ریزی برای فعالیتهای جمعی و نیز برنامه ریزیهای شغلی و همچنین در خصوص مدیریت جلسات و موارد اینچنینی، عموما از طرف دوستان مورد لطف و توجه قرار میگیرم لذا بنظر میرسد از استعداد تحلیلی بالایی برخوردار باشم.

۶. کار با اعداد: همیشه ریاضی برایم جذاب و گوارا بوده و میانه خوبی با اعداد و ارقام داشته ام.

٧.سیلوگرام: چیزی در حد فاجعه!
شیرین ترین ابداع بشری برای من، سیستم مترجم گویا بوده!

٨.تشخیص و تفکیک رنگها: هم علاقه مند به این حوزه ام و هم از استعداد خوبی برخوردارم.
یکی از زجرهای مدامم، نوع ترکیب رنگ متداول در لباسها، خودروها و خلاصه کوچه و خیابانهای کشورمان است که شاید برایندشان رنگی متمایل به خاکستری باشد!

٩.حافظه طراحی: متوسط

١٠.نگاه به جلو: برایم خیلی جالب بود که نگاه به جلو در زمره انواع استعدادها تلقی میشود.
خوشبختانه ظرف این استعدادم، حداقل در امور دنیوی پرو پیمانه است.
از آینده نگری بیش از حد خودم که بعضا مانع چشیدن طعم لذات فعلی است گاها خسته میشوم ولی برایندش در زندگی و شغلم تا امروز خوب و راضی کننده بوده.
بیشترین سهم درامدم صرف سرمایه گذاری های بنیادین در حوزه های عموما مرتبط با شغلم میشود که البته تا کنون اغلب آنها جواب داده و به بار نشسته جز یک مورد که یکسال پیش استارت خورده و یک افق لااقل ۴ساله تا بهره برداری پیش رو دارد.
بنظرم مهمترین پیش نیاز استعداد نگاه به جلو “صبوری” ست.

١١.تسلط بر انگشتان: علیرغم اینکه رشته تحصیلی ام مهندسی مکانیک بوده، تقریبا در امور فنی تعطیلم.
تصور کنید با این قلت استعداد، چقدر در آموزش سه تار بزحمت افتادم تا بتوانم یخ انگشتانم را بشکنم و افسارشان زنم؟!

١٢.موسیقی و تشخیص صدا: در توان تفکیک فرکانس احتمالا متوسط ولی حافظه تن صدا و حافظه ریتم قابل قبولی دارم.