Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

قانون پیتر یا اصل حد بی کفایتی پیتر در مدیریت


با سلام، سی سال در یک سازمان دولتی بسیار بزرگ با سطح تخصصی بسیار بالا کار کرده ام. بگذریم از اینکه برای ترفیع و دادن پستهای مدیریتی اصولا توجهی به شایستگی های فنی و مدیریتی افراد نمی شد و ملاک کار چیزهای دیگری بود، اگر هم گاهی بالاجبار می خواستند انتخاب صحیحی انجام دهند، اوج شایسته سالاری آنها بر اساس همین قانون پیتر بود.