Menu
نویسنده مطلب : آزاده ناصرهلالی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (۴): نگهبان پول


سلام

امتیاز من ٣١ شد. خودم هم می دونستم زیاد نمیشه، چون به نظرم اساساً این پیش نویس، بسیار زیاد مرتبط با آموزشهای دوران کودکیه.

والدینی که لباسهای قشنگ فرزندشون رو برای مهمونی نگه میدارند، یا در مورد هزینه های زندگی پیش کودکان حرف می زنن، یا به بچه ها یاد میدن که پول خرج کردن خوب نیست، حتی اگه مدادت خیلی هم کوچیک شده و دستت رو اذیت میکنه، بازهم باید ازش استفاده کنی و …، این والدین به نظر من دارن کاری می کنن که بچه ها طالب پولِ زیادی باشن که حتی خودشون هم خرجش نمی کنن!