Menu
نویسنده مطلب : نازنین گرده ای

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


تمرین شماره ۲:

شرکت خودروسازی   برای سالهای متوالی ( در گذشته)  دارای بهترین سالن رنگ بدنه خودروها بود . مشتریان این شرکت کارخانه های تولیدی خودرو بودند که علیرغم در برداشتن هزینه حمل و نقل ترجیح میداند خودروهایشان دراین کارخانه به دلیل کیفیت بهتر،  رنگ شود.

این کارخانه دچار فرسایش مشتری شد به دلیل :

کارخانه ها به دلیل بالا رفتن ظرفیت تولید خود سالن رنگ احداث کردند.( مهمترین عامل)
این شرکت تجهیزات سالن رنگ خود را به روز نکرد.
مانند قبل از رنگهای خوب و با کیفیت استفاده نکرد.( استاندارد کیفی خود را بالا نبرد)