Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام  به همه دوستان عزیز

سد عبور از مرحله اول  باعث  این  شد که وقت دوستان را بگیرم . اگر نه  تا موفقیت را تجربه نکرده باشی  نمی توانی  نکته هایی  در مورد آن بگویی .

به نظر من شاید نکته ای را که کمتر در این  مورد از دوستان  در کامنتها مطلب دیدم ، اینکه وقتی ما  می گوییم  یک انسان  موفق به انتهای مسیر حرکت نگاه میکنیم و آنچه در طول مسیر  حرکت بر او گذشته و تعداد دفعات شکست  و تلاش و زحماتی که برای رسیدن به این  نقطه را معمولا” زیاد صحبت نمی کنیم .

فکر میکنم شاید نکته ای که  این مطلب ” نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند ”

بیشتر  دیدن  مسیر حرکت  باشد  تا  لحظه  انتهای حرکت  که  مدال بر گردن   می آویزند باشد  .

درس گرفتن از شکست ها  است که به ما می آموزد  چگونه  دوبار حرکت را ادامه دهیم و چه انسانهای بزرگی که  در پشت این سد  باری  برای همیشه  در لیست  انسانهای  ناموفق ها  متوقف نشدند .

اینکه  ما مسیرحرکت  را با واقعیت توان  و علاقمندی خودمان انتخاب  کنیم  یکی از نیازهای  رسیدن به موفقیت است که بسیا ری  از دوستان  در این رابطه  با قلم شیوا حق مطلب را بهتر از من ادا  کردند ،  اما  دوستان خوب من  هزینه بدست آوردن   موفقیت  همواره  موردی است که هنگام تماشای  انسان موفق  فراموش مان می شود و  احساس خوب گردن آویز  مدال طلا  از نظر دیگران  ، اجازه تفکر به زحمات طول مسیر را نمی دهد . و بفول  دوستمان در یکی از کامنتها بعد از یکسال  از موفقیت خرید ماشین تازه  برای اولین بار فرصت  لذت بردن از خرید خود را بدست آورده است .