Menu
نویسنده مطلب : فاطمه هادیان

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


سلام.

قبل از هرچیزممنونم  به خاطر اینکه متمم به من  کمک کرد تا مدتی وقت بگذارم و روی استعدادهام فکر کنم و مهمتراینکه آنها رو بنویسم. چون نوشتن برام همیشه یکم سخت بوده و این که متمم منو تشویق به مطالعه ، فکرکردن و نوشتن کرد جای تشکرداره.

تجسم فضایی: دراین زمینه استعداد متوسطی دارم و زیاد خوب نیستم.

توانایی دراستدلال تحلیلی:در این زمینه استعداد خوبی دارم و با توجه به اینکه زمینه کاری من حوزه برنامه ریزی است باید با کنار هم فرار دادن یکسری اطلاعات و درنظرگرفتن شرایط فعلی و تحلیل وضعیت موجود، وضعیت آینده رو پیش بینی کرده و برنامه مناسبی ارائه بدم بنابراین دراین خصوص استعداد خوبی دارم.

سیلوگرام:درخصوص این توانمندی فکر میکنم متوسط به بالا باشم ولی نیاز به پرورش این استعداد دارم.

کاربانگشتان:تاکنون درخصوص این توانمندی درخودم دقت کافی نکردم ولی در زمینه کارهای هنری که نیازبه کارباانگشتان  داره هیچ فعالیتی نداشتم.

تشخیص و تفکیک رنگ: دراین توانمندی متوسط به بالا هستم.تستی که دادم درمتمم نمره من ۱۹ شد.

نگاه به جلو: دراین زمینه خوب هستم و همیشه برای تصمیم گیری  به اثرات آن در حال و اینده سعی میکنم دقت و توجه کافی داشته باشم.

کاربااعداد: این توانمندی به طور متوسط به بالا درمن نموددارد.

حافظه طراحی:استعداد حافظه طراحی خوبی ندارم. به سختی میتونم شکلی رو باجزئیات دقیق ترسیم کنم.

توانمندی استقرا: این توانمندی  رو دارم و از کازبرد اون لذت میبرم.

لبریز ازایده: دراین زمینه متوسط هستم و فکر می کنم باید پرورش بدم.

خواندن سریع:میتوانم سریع بخوانم و به ذهن سپارم. دراین زمینه خوب هستم.

موسیقی و تشخیص صدا:این استعداد رو درخودم زیاد نمی بینم.

با سپاس از مطالب ارزشمندتان.