Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

نقشه مفهومی یا نمودار مفهومی چیست؟ | راهنمای ترسیم نقشه و یک نمونه


مطلبی که از این درس یاد گرفتم اینه که نقشه مفهومی به من کمک می‌کنه که بتونم مفاهیم و نیز روابط موجود در بین آن‌ها که در منبع مورد مطالعه بهشون اشاره شده را استخراج کنم اما درستی یا نادرستی این روابط و روابط احتمالی دیگر که در نقشه وجود ندارند نیز مطرح هستند که باید به روش مربوط به خودشون بررسی بشن.

بنابراین من بعد از تهیه نقشه مفهومی، منبع مطالعاتی‌ام را به عنوان مجموعه‌ای از مفاهیم و روابط میان آن‌ها خلاصه کرده‌ام.