Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


هر وقت به هر دلیل، بخشی از وقت نیرویی از شرکت آزاد بود، می­توانید او را درگیر امور مطالعاتی خود بکنید، مثلا از او بخواهید مقالات یا کتبی که به او می­دهید، برایتان خلاصه نویسی کند. البته برخی از مدیران در انتخاب منشی برای دفترشان فقط به مهارتهای ارتباطی او توجه نمیکنند بلکه شخصی را انتخاب میکنند که بتواند  مقالات و کتب را برایشان خلاصه کند و ایشان در اوقاتی نظیر زمان­های سفر، مسیر بین منزل و شرکت و … آن را مطالعه می­کنند.