Menu
نویسنده مطلب : میثم حاجی زاده

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


بازی فوتبال یک جنگ است

در این نوشته قصد دارم شباهت های یک بازی فوتبال و جنگ رو یادآور بشم و در آخر شباهت همه این موارد رو بازندگی بگویم.اینکه از یک بازی فوتبال چه درسهایی میتوانیم بگیریم و فکر میکنم دانستن این موضوع نگاه ما رو نسبت به خیلی از مسائل بازتر خواهد کرد.باعث میشود با نگاهی دیگر به مسائل پیرامون خودمان نگاه کنیم .

فکر میکنم دانستن این موضوع به یک نگاه دقیقتر و ظریف تر منجر خواهد شد.