Menu
نویسنده مطلب : بهناز جهانگیرزاده

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


کارهایی مثل کار با کامپیوتر،گلیم بافی،گلدوزی،کارهای هنری مثل نقاشی ،نواختن گیتار،سه تار و … نیازمند تسلط انگشتان به ابزار که در اثر ممارست و تمرین بیشتر حاصل می شود که برای بعضی افراد این استعداد به زودی جا می افتد و برای بعضی دیگر نیازمند تمرین بیشتری است.
در جامعه و خانواده به نظرم هیچ توجهی به این استعداد نمی شود و خیلی مغفول باقی مانده است.
البته در کارهایی مثل تایپیست تمرین زیاد همراه با دقت فراوان نیاز است که در بلندمدت باعث استهلاک فرد می شود