Menu
نویسنده مطلب : محمدجواد علیمحمدی

مطلب مورد بحث:

دردسرهای احمقانه صبحانه خوردن!


این یک فایده هم برای سایت های برگزار کننده ی مزایده دارد: افراد با جرئت بیشتری قیمت های بالا می دهند . چون ترس اونها -از پشیمانی بعد از گفتن قیمت-باعث احتیاط اونها می شد و قیمت کم می دادند اما حالا دیگه قیمت های بالا هم می دهند بدون ترس و رفته رفته قیمت بالاتر هم می رود.