Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


سلام

ما به صورت ناخواگاه با این پروسه از اول زندگی مون سر و کار داریم و الان میشه با دید علمی تر به این موضوع نگاه کرد ما  از همان دوران بچگی اولین تجربه ای که داشته ایم شنیدن تن صدای مادر و یا پدرمون بود که  به هنگام بازیگوشی از روی تن صدا متوجه میشدیم از دستمان ناراحت و یا عصبانی هستند و از روی این تن شدتش را تشخیص میدادیم.

با توجه به تجربه هایی که داشته ام واقعا تشخیص حالات روحی فرد مقابل از روی تن صدا مهم است چون میتوانی درک درستی از حالات روحی شان داشته باشی.