Menu
نویسنده مطلب : فریناز ابراهیم زاده

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


با سلام،

کتاب “کم عمق ها” که با معرفی آقای شعبانعلی شروع به خوندنش کردم خیلی جاها مطالبش به نوعی با این نوعِ استعداد، مرتبط میشه، به طوری که مطالعۀ همزمان این درس و کتاب مدام مطالب جدیدی رو در ذهنم تداعی می کنه، به عنوان مثال شاید مطلب زیر زیاد بی ربط نباشه:

چنانچه تحقیقات روی خوانندگان خردسال نشان می دهد، این کار (روان خوانی، خواندن صحیح همراه با درک مطلب) نیاز به تغییرات پیچیده ای در مدار مغز داشت.  به گفتۀ ماریان ولف، در مغزِ خوانندگانِ تربیت شده، ناحیه های اختصاصی برای رمزگشایی سریع متن ایجاد می شود. این نواحی “چنان مداربندی شده اند که نمایندۀ اطلاعاتِ بصری، آواشناسی و دستور زبانی مهم باشند و بتوانند این اطلاعات را با سرعت برق آسایی بازدید کنند.”

برای مثال در قشر بیناییِ مغز “کلاژی واقعی” از تشکل های نورونی تشکیل می شود که وظیفه اش این است که در کسری از میلی ثانیه “تصویرِ بصریِ حروف، الگوی حروف و کلمات” را شناسایی کنند.
مغز با زبردست شدن، در رمزگشاییِ متن و تبدیل آن از یک فعالیت حل مسئله طاقت فرسا، به فرایندی که به طور خودکار انجام می شود، می تواند منابع بیشتری را به تفسیر معنا اختصاص دهد، و در نتیجه آنچه که امروزه ما مطالعۀ عمیق یا ژرف خوانی می خوانیم ممکن شود
وضعیت طبیعی مغز بشر، مثل مغزِ بسیاری از خویشاوندان ما در قلمرو جانوران، وضعیت حواسپرتی است. گرایش طبیعی ما این است که نگاهمان، و در نتیجه توجه مان، را از چیزی به چیز دیگر جابه جا کنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر از اتفاق هایی که دور و برمان می افتد باخبر شویم.