Menu
نویسنده مطلب : بهاره نوری

مطلب مورد بحث:

ایده هایی برای وبلاگ نویسی


به نظر من برای تولید محتوا بهتر است مدام در زمینه مورد نظر مطالعه نمود علاوه بر آن باید در هر حالتی نوشت و مدام با کاغذ و قلم همسایه بود. سکوت و داشتن ساعاتی خلوت برای تفکر و مراقبه بسیار مهم است. امروزه تکنولوژی باعث سردرگمی انسان ها شده است و باعث شده از اصل خود دور بمانند و ایده های ناب فرار کنند.بهتر است گهگاهی رژیم تکنولوژی بگیریم و از تلویزیون و مویایل دوری کنیم.

به نظر من یک اصل مهم دیگر هم وجود دارد و آن دیده شدن است. بابد در فضایی قرار بگیری که مطالب و نوشته هایت دیده شود ایرادگیری شود و حرفه ای شوی.