Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

ما خیلی زود به رویدادهای خوب عادت می‌کنیم


اتفاق خوب زمانی بود که تصمیم گرفتم بعد از ۲۵ سال دوباره در س رو شروع کنم وسال گذشته در رشته ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه قبول شدم بعد از یک ماه هم چیز عادی شد واسترس امنحانات شروع شد .

تجربه بسیار جالبی بود ترم گذشته لحظات شاد واتفاقات خوب سریع میگذشت وبعضی از اتفاقات بد که تعدادشون هم کم نبود هنوز هم آزارم میده واز ذهنم بیرون نمیره ولی خوشحالم که همه اون اتفاقات رو مدیریت کردم وجاهائی که خودم مقصر بودم  پذیرفتم که با تلاش وتمرین از تکرار اتفاقات بد پیشگیری ویا حداقل با منطق ازشون عبو کرده وازلحظات شاد واتفاقات کوچک زنگی بیشتر لذت ببرم.

اتفاق بد برای من این بود که دراولین روز سال تحویل امسال  خواهر زاده م در  سن ۵۰ سالگی  فوت کرده و از بین ما رفت و با توجه به اینکه دردو سال گذشته تجربه از دست دادن خواهر ،پدر ومادر خانمم رو داشتم و در زمان فوت به دلایل خاص در کنارشان بودم خوشبحتانه تا به امروز توانستم با پذیرفتن این واقعه تاسف بار وناراحت کننده که همه اعضا خانواده رو داغدار کرده با خودم  کنار بیام وبا ارامش ضمن دلجوئی از بازماندگان با روحیه بالا به فرزندان ایشان وسایرین در حد توان امید وصبر را هدیه کرده واز خودم بسیار راضی وخوشنودم.