Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

شناسایی نیاز مشتری | کشف نیاز مشتری گام اول فروش است


درود.

چقدر خوب نوشتید حمید طهماسبی عزیز.

جانا سخن از زبان ما میگویی. این حرکت گله واری که داخل کامنت بهش اشاره کردید تشریح کامل جامعه ماست.

حرکت از لیسانس به فوق لیسانس و در نهایت دکترا. فکر میکنم اگر من میخواستم بنویسیم این قسمت از گفته های شما رو در نهایت یک لیسانسه غیر متخصص به سمت یک فوق لیسانس غیر متخصص و در نهایت یک فرد دارای دکترای غیر متخصص مینوشتم که نشان از واقعیت جامعه ما باشد.

قسمت اخر متن شما که گفتید برای فرار از ازدواج و تشکیل خانواده و در نهایت بزرگ کردن بچه ای که زاییده خودمان در ابتدا و ابستن شرایط جامعه است و در نهایت دست اخر وقتی به عقب بر میگردیم و نگاه میکنیم چه مسیر پر افت و خیزی را برای رسیدن به هدف هایمان حرکت کردیم و چیزی از زندگی و زندگی کردن نفهمیدیم سخت حسرت بخوریم که عمر گران میگذرد …