Menu
نویسنده مطلب : مراد سجاسی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


بعنوان کسی که همواره کارم مدیریت سیستم ها بوده با مرز سیستم دچار مشکل بوده ام. مخصوصا اگر از جنس سیستم های مدیریتی بوده باشد. بطور مثال وقتی شما در حال طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد هستید و یا در حال طراحی یک سیستم مدیریت کیفیت هستید موقع تشخیص مرز سیستم با مشکل مواجه خواهید شد.

این مشکل زمانی ملموس تر خواهد شد که با مهندسیان فنی شرکت طرف باشید و به همین خاطر هست که آنها نمی خواهند درون سیستم شما باشند و آنرا کار خودشان نمی دانند و همواره کار ستادی را کاری عبث و بیهوده می پندارند.