مهرزاد خسروی - ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهرزاد خسروی

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


با سلام

من به عنوان یک سازمان بنیاد ملی نخبگان به نظرم می‎‌رسد. در نگاه اول خود نخبگان جامعه و کارکنان چنین سازمانی به عنوان ذینفع به ذهن می‌رسد. اما با نگاه دقیق و عمیق‌تر و بررسی وظایف و اختیارات چنین سازمانی می‌توان دید که می‌تواند سهمی در ایجاد انگیزه در نخبگان، پرورش آن‌ها و کاهش انگیزه برای خروجشان از کشور داشته باشد که در صورت محقق شدن چنین امری و ورود این افراد به عرصه‌های علمی و اقتصادی دیگر ذینفعان به موارد مذکور محدود نشده و موارد جدیدی من جمله شرکت‌های دانش بنیان، نهادهای مالی، بنگاه‌های اقتصادی، ارگان‌های دولتی، مراکز آموزشی و حتی به تبع معاشرت با چنین افرادی بدنه جامعه و مردم می‌توانند بهره‌مند شده و به نوعی ذینفع محسوب شوند. شاید کلی شدن بحث گروه ذینفعان چنین سازمانی نیز بخاطر گستره وسیع مراجعان آن از نظر تخصص و رشته‌های تحصیلی باشد.

با تشکر