Menu
نویسنده مطلب : احمد شمسی

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


من مفهوم ارزش افزوده رو این روزها توی روابطم زیاد لمس کردم ، گاهی شما یک ساعت از وقتتون رو با یک نفر میگذرونید و به اندازه ۳ ساعت براتون ارزش داره و گاهی همون یک ساعت رو برای یک نفر دیگه هزینه میکنید و ۱۰ دقیقه هم ارزش نداره براتون.