Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

مهارت های مذاکره | در چه شرایطی مذاکره و چانه زنی مناسب نیست؟


سلام به دوستان

مثالی که در این مورد به یاد می آورم معمولاً زمانی که تصمیم به سفرهای گروهی داریم و افراد جدیدی قرار است به گروه ما اضافه شوند، با توجه به تجارب قبلی و جستجوهایی که در سایت های مختلف و در مورد آن سفر و جزئیاتش دارم در مورد موارد مهم اعم از هزینه ، مسافت ، راحتی ها و سختی های آن سفر، پیشامدهای احتمالی و امکانات و … با آنها صحبت کرده و نهایتاً تصمیم گیری را به خودشان واگذار می کنم . با این رویکرد هم آنها از قبل آمادگی ذهنی با بعضی مسائل را پیدا می کنند و هم اینکه به لحاظ اخلاقی تعهدم را بجا آورده ام. ” جنگ اول به از صلح آخر.”