Menu
نویسنده مطلب : شقایق خداییان

مطلب مورد بحث:

«مدیریت مهربان» یا «مدیریت اثربخش»؟


موضوع مطرح شده بحثی بود که بارها در محیط کار باهاش یرخورد داشتم من هم با شما موافقم ، مدیر مهربان به معنی ساده گیر و کسی که با کارمندانش مسالمت آمیز برخورد میکند مطمئنا سازمان را بعد مدتی کوتاه به سمت دیگری جز اهدافش میکشاند. ولی این بدین معنی نیست که مدیر با کارمندانش سازش نکند و شرایط او را درک نکند.
به عقیده من حفظ تعادل بین مهربانی و اثر بخشی بهترین حالت است. در این صورت هم سازمان در جهت رسیدن به اهدافش قدم برمیدارد و هم تا حدی رضایت برای کارمند ایجاد میشود.