Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

چرا اهمیت مدیریت پروژه و نیاز به مهارت مدیریت پروژه بیشتر از گذشته است؟


درود بر دوستان ممتمی

۱- دسترسی به منابع و نهاده های بیشتر

۲- توسعه روز افزون تکنولوژی و امکان طراحی و توسعه محصولات

۳- توسعه دانش تخصصی توام با درک مشترک میان رشته ای جهت ارائه محصولات نوین

۴-توانایی ایجاد شده در پیاده سازی ایده ها

۵- کاهش هزینه ها برای ارتقا و بهبود عملکرد یک دستگاه ، محصول یا سازمان

۶- اگاهی از اخرین تغییرات در کمترین زمان ممکن