Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خودمانی یزدی

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


پاسخ سوال ۳:
به عنوان مثال مخاطبانی که به سایت متمم سر می زنند،هر کدام دغدغه های متفاوتی دارند فردی برای افزایش رضایت شغلی و فردی دیگر صرفا برای آشنایی با اصطلاحات و داشتن حرفی تو جمع خانوادگی یا دوستانه زدن و فرد دیگری برای گذراندن وقت و اینکه از خواندن اخبار و گشتن تو شبکه های اجتماعی خسته شده.