Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


پیش نوشت: این درس رو چندباری خوندم و برای انجام تمرین اش صبر کردم تا به درک درستی از داشته های خودم برسم. طی یکی دو روز مواردی که به ذهنم میومد رو یاد داشت کردم. بعدش با سوال های مختلف از دوستان نزدیکم سعی کردم نظرات اون ها رو هم غیر مستقیم در مورد خصوصیات بارز خودم بپرسم. در آخر به جمع بندی زیر رسیدم. امیدوارم نگاه امروزم با نگاهم در روز مطالعه آخرین درس پرورش استعدادها  متفاوت باشه.

اصل مطلب:

+ پیگیری کارها تا مشخص شدن نتیجه

+ صبر و شکیبایی و تسلط بر احساسات در برابر اتفاق های ناخوشایند

+ درک شرایط  و منطقی بودن حتی در مواردی که منطق داشتن به ضرر خودم هست.

+ پر انرژی بودن در انجام کارها

+ سازگاری، تطبیق پذیری و تعامل با محیط های جدید و آدم های جدید

+ ذهن واگرا و ارائه چندین راهکار برای یک مسئله

+ توانایی یادگیری بالا

+ پذیرش اشتباه و تلاش برای بهبود خود

+ ریسک پذیر بودن و فرصت طلب بودن

+ نفوذ کلام و قدرت متقاعد سازی