Menu
نویسنده مطلب : فاطمه مبشری

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین اول: انتخاب یک مقصد برای سفر خارجی بر مبنای مدت زمان تعطیلات، متناسب با فصل سال و شرایط آب و هوایی، هزینه های احتمالی و بودجه در نظر گرفته شده
پاسخ تمرین دوم: پایش شاخص های فرآیندی سازمان در فواصل زمانی تعریف شده، تحلیل و تهیه گزارش عملکرد مرتبط با آن، یک فعالیت عملیاتی واحد تضمین کیفیت است.
ولی در کنار آن، یک سازمان بالاسری (به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نظارت بر عملکرد فعالیت اپراتورهای مخابراتی) مجموعه شاخص های جدیدی را برای ارزیابی ابلاغ می دارد، بررسی شاخص های اعلام شده، تعیین داده های موردنیاز برای محاسبه شاخص ها، درگیر نمودن واحدهای مرتبط در سازمان، جمع آوری اطلاعات، تنظیم اظهارنامه نهایی در مهلت تعیین شده، که برای نخستین بار صورت می گیرد، در قالب یک پروژه تعریف می شود.