Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا معاشرتی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


به نظر من خرد نوعی توانایی است. مهارت است.

توانایی برای حل درست مسائل، نگرش عمیق و صحیح، تجزیه‌وتحلیل، درست به کار بردن شعور و هوش با واقع‌نگری توأم با مثبت اندیشی.

بسیاری فکر می‌کنند خرد همان هوش است یا به تعبیری IQ. این تعبیر درست نیست گرچه بعضی از افراد که هوش بالاتری دارند بهتر عمل می‌کنند ولی اصلاً این‌یک قانون نیست. چه‌بسا یکی از نشانه‌های درست عمل کردن EQ یا هوش هیجانی است.

انسان خردمند کسی است که می‌تواند با استفاده از بینشی عمیق و با به‌کارگیری مهارت تفکر و تحلیل، به صورتی استادانه به بررسی مسائل و مشکلات بپردازد و آگاهانه آن‌ها را حل کند.

البته خردمند بودن چیز مطلقی نیست. بلکه این هم مانند خیلی از مهارت‌ها اکتسابی است. انسان می‌تواند در مواقعی بسیار خردمندانه عمل کند و درزمانی دیگر نابخردانه؛ بنابراین خردمندی تا حدی به شرایط نیز بازمی‌گردد.