Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

مدیریت فشار روانی (۱): چه زمانی تحت فشار روانی قرار می‌گیریم؟


پرزنت یک محصول برای مشتری
ابهام :این که چه سوالاتی از ما می پرسند و شاید ندانیم
نتیجه: آیا ارایه محصول نتیجه کافی را در بر داشته و تاثیر خود را بر روی مشتری گذاشته
قضاوت دیگران: نظر مشتری در مورد محصول و تصمیم گیری او